Pogledajte ovaj odeljak
Za zdravstvene radnike

Za širu javnost

Mitovi i istine

  • Možda već imate određene pretpostavke o shizofreniji, ali da li znate da razlikujete mitove od istine?
  • Istražite uobičajene mitove o shizofreniji i istinu koja se krije iza njih.

In this section

MIT: Shizofrenija je retka bolest

ISTINA: Shizofrenija se javlja kod približno jednog od 100 ljudi tokom njihovih života i uopšte se ne smatra retkom bolešću!1 Obično se prvi put javlja u mladosti, u uzrastu između 15 i 30 godina,2 ali se može javiti kod bilo koga – postoje velike šanse da ćete upoznati osobu koja živi sa shizofrenijom, ali da to jednostavno nećete znati.

MIT: Shizofrenija je nasledna

ISTINA: Sprovedene su mnoge studije koje su ispitivale genetske uzročnike shizofrenije i naučnici se generalno slažu da se u genima nalazi samo deo odgovora. Na primer, istina je da su studije sa blizancima pokazale da određeni geni povećavaju rizik od razvoja shizofrenije1. Konkretno, identični blizanci poseduju potpuno iste gene u svojim telima i studije su pokazale da ukoliko jedan identični blizanac boluje od shizofrenije, kod drugog blizanca postoji 50% šanse za razvoj shizofrenije.1 Međutim, postoji veliki broj ljudi koji žive sa shizofrenijom u čijim porodicama nije bilo slučajeva bolesti, kao i obrnuto.2 Sa druge strane, studije su otkrile da biološki faktori kao što je starost oca i faktori okruženja kao što su stresni životni događaji mogu imati podjednako značajnu ulogu u razvoju shizofrenije kao i vaši geni!3

MIT: Osobe sa shizofrenijom pate od istih simptoma

ISTINA: Shizofrenija je kompleksno oboljenje koje se ispoljava velikim brojem različitih simptoma. Svaka osoba sa shizofrenijom prolazi kroz jedinstveno iskustvo i kombinacije simptoma se razlikuju.4 Takođe, šablon shizofrenije se može menjati tokom vremena tako da se ono što osoba sa shizofrenijom doživljava u bilo kom datom trenutku može u potpunosti razlikovati od slučaja druge osobe koja, na primer, duže vreme živi sa tim stanjem. Imajte u vidu da ne ispoljavaju sve osobe sa shizofrenijom iste simptome, tako da ukoliko se kod vas ili kod osobe koju poznajete javlja kombinacija simptoma koji se mogu povezati sa shizofrenijom, potražite savet od stručnog lica.

MIT: Shizofrenija je isto što i slučaj “podvojene ličnosti”

ISTINA: Doslovno, grčki prevod reči shizofrenija označava “podvojeni um”, ali to nije bila njegova namena, bez obzira na to šta se navodi u filmovima i pop kulturi! Umesto toga, odnosi se na specifični simptom halucinacija kod kojeg osobe sa shizofrenijom mogu iskusiti ‘odvajanje’ od stvarnosti. Zapravo, osobe sa ‘podvojenom ličnošću’ imaju potpuno drugačiju dijagnozu koja se naziva disocijativni poremećaj identiteta, koja se često meša sa shizofrenijom.5 Informišite se kako bi znali razliku!

MIT: Kod osoba sa shizofrenijom se često javljaju halucinacije, kao u filmovima!

ISTINA: Filmovi uvek prikazuju ponašanje osoba sa duševnim oboljenjima tako da deluju dramatičnije i privuku pažnju. Međutim, to je stereotip. Halucinacije se smatraju pozitivnim simptomima shizofrenije; međutim, osobe koje pate od shizofrenije takođe imaju negativne simptome koji se odnose na gubitak sposobnosti da obavljanje nekih svakodnevnih funkcija. Negativni simptomi su mnogo češći, ali su očigledno mnogo manje dramatični u poređenju sa određenim stereotipima na koje vas navodi medijska propaganda. Zapravo, jedna studija je objavila da je skoro 70% likova kinematografije, koji boluju od shizofrenije, koji su prikazani u 41 filmu distribuiranom između 1990. i 2010. godine, imalo bizarne deluzije.6 To predstavlja pogrešnu interpretaciju distribucije simptoma i formira stereotipe koji podstiču pogrešno informisanje i negativan stav po pitanju shizofrenije. Edukujte se kako bi izbegli zamke!

MIT: Osobe sa shizofrenijom mogu biti opasne i treba da budu smeštene u odgovarajuće ustanove

ISTINA: Može se smatrati istinom da neke osobe koje imaju digajnozu shizofrenije ispoljavaju nasilno ponašanje, ali je takvo nasilno ponašanje mnogo češće kod osoba koje zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance.7 Međutim, agresivno ponašanje i drugi simptomi se obično stavljaju pod kontrolu primenom odgovarajućeg tretmana i delovanjem mreža za podršku pacijentima. To znači da obično ne postoji potreba za institucionalizacijom i osobe koje žive sa shizofrenijom se često mogu integrisati u društvo bez ikakvih problema.

MIT: Lekovi za shizofreniju ne funkcionišu dobro

ISTINA: Većina osoba koja živi sa shizofrenijom uzima antipsihotičke lekove koji pomažu po pitanju stabilizacije simptoma i takođe pohađaju psihološke tretmane ili terapije razgovorom. 8 Ova kombinacija je efikasnija nego kada se koristi samostalno, međutim, kontinuirani tretman je podjednako bitan.8 Iako se shizofrenija smatra hroničnom mentalnom bolešću sa visoko varijabilnim simptomima, odgovarajuća medicinska podrška i nega u ranoj fazi mogu pomoći većini osoba sa shizofrenijom da žive dug, stabilan i ispunjen život.

Reference

  1. Royal College of Psychiatrists, Schizophrenia, 2019. https://www.rcpsych.ac.uk/mental-health/problems-disorders/schizophrenia [Accessed July 2019]
  2. National Institute of Mental Health, Schizophrenia, 2019. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia/index.shtml [Accessed July 2019]
  3. Brown AS. The environment and susceptibility to schizophrenia. Prog Neurobiol. 2011;93(1):23-58.
  4. Mind, Schizophrenia, 2017. https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/schizophrenia/#.XTgrjOhKhhE [Accessed July 2019]
  5. Canadian Mental Health Association, What’s the difference between dissociative identity disorder (multiple personality disorder) and schizophrenia? 2015. https://www.heretohelp.bc.ca/q-and-a/whats-the-difference-between-dissociative-identity-disorder-and-schizophrenia [Accessed July 2019]
  6. Owen PR. Portrayals of schizophrenia by entertainment media: a content analysis of contemporary movies. Psychiatr Serv. 2012;63(7):655-9
  7. Walsh E, Buchanan A, Fahy T. Violence and schizophrenia: examining the evidence. Br J Psychiatry. 2002;180:490-5
  8. NICE, Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management, Clinical Guidance CG178, 2014. https://www.nice.org.uk/guidance/cg178/chapter/1-Recommendations#first-episode-psychosis-2 [Accessed July 2019]
Login to Unlock

Život sa shizofrenijom

Dajte vremena voljenim osobama koje se suočavaju sa shizofrenijom i fokusirajte se na male ali realistične korake. Izražavajte se i komunicirajte jednostavno: v

Saznajte više…
Login to Unlock

Simptomi

Kod osoba sa shizofrenijom mogu biti prisutni različiti simptomi koji mogu uticati na kvalitet njihovih života. Pojava ovih simptoma obično počinje u mladosti,

Saznajte više…
Showing 0 result(s).