Pogledajte ovaj odeljak
Za zdravstvene radnike

Za širu javnost

Kako shizofrenija utiče na funkcionalnost?

Personalizovanje kliničkih intervencija i lečenje negativnih i kognitivnih simptoma treba da predstavlja fokus za poboljšanje sveukupne funkcionalnosti kod osoba sa shizofrenijom.

Kognitivne disfunkcije predstavljaju osnovnu karakteristiku shizofrenije i pokazalo se da igraju ključnu ulogu u funkcionalnom ishodu bolesti.1
Sveukupna funkcionalnost je striktno vezana za kvalitet života. Pogoršanje funkcionalnosti kod pacijenata koji žive sa shizofrenijom su u velikoj meri izazvana negativnim i kognitivnim simptomima, koji mogu uticati na socijalno funkcionisanje, radnu memoriju i izvršne funkcije. Od velike važnosti je da savremeni lekovi budu usmereni na lečenje ovih kritičnih, nezadovoljenih potreba. Bez obzira na količinu podataka o koristima intervencija kognitivne remedijacije, mnoga pitanja još čekaju odgovor. U prvom planu istraživanja je identifikacija potencijalnih prediktora efikasnosti kognitivne rehabilitacije, jer efikasnost lečenja u velikoj meri zavisi od odgovarajućeg izbora pojedinaca, u zavisnosti od ozbiljnosti bolesti i metodologije tretmana.2

Postoje manje razmatrani terapijski ciljevi u lečenju shizofrenije. Oni idu dalje od smanjenja učestalosti psihotičnih epizoda, i često im se na njih ne usmerava odgovarajuća pažnja kao na pozitivne simptome. Odnose se na funkcionalnost.1
Poboljšanje funkcionalnih kapaciteta pojedinaca utiče na kvalitet njihovih života, što je na kraju vredno u istoj meri kao i lečenje pozitivnih simptoma. Multimodalni pristup lečenju obično obuhvata psihofarmakologiju, psihosocijalne intervencije i pomoć vezanu za smeštaj i finansijsku podršku.3

Prilagođavanje i personalizovanje kliničkih intervencija je od ključne važnosti (Slika 1). Praćenje pojedinca, postignutog kliničkog napretka i razmatranje izmena u režimu lečenja bi imalo pozitivan doprinos na pridržavanje terapije lekovima, efikasnost terapije i kontinuitet nege.4

Postoji nekoliko dostupnih intervencija, u zavisnosti od slučaja i ozbiljnosti bolesti.

Akutne psihotične epizode
Kod akutne psihotične epizode, najvažnije je redukovanje pozitivnih simptoma. U ovim slučajevima, odgovarajuća farmakoterapija predstavlja izbor broj jedan, takođe uzimajući u obzir i funkcionalnost. Od ključne važnosti je izbor leka koji kod pacijenta neće izazvati sedaciju ili nepodnošljiva neželjena dejstva, kao što su potencijalni “jatrogeni” nepovoljni faktori po pitanju funkcionalnosti. Bezbednije je postići sedaciju benzodiazepinima, primenom najniže efikasne doze, pre nego antipsihoticima. Izbor visoko sedativnog antipsihotičkog leka u ovoj fazi može otežati kasniji prestanak uzimanja leka. 5

Hronične psihotične epizode
Pozitivni simptomi se kod različitih dijagnoza leče na sličan način, iako postoje razlike u nivoima doze, rasporedu uzimanja terapije i trajanju lečenja. Međutim, kada akutni psihotični simptomi nisu toliko česti ili prisutni, već kliničkom slikom dominiraju negativni i kognitivni simptomi, postoji prostor za drugu vrstu intervencija. Kognitivno-bihejvioralna terapija se, na primer, preporučuje kao prva linija intervencija prilikom lečenja blage do umerene depresije i anksioznosti.6 U takvim slučajevima, preporučuje se prilagođavanje zdravom načinu života i redovno vežbanje, pošto je dokazano da poboljšavaju moždane funkcije stimulisanjem memorije, rada na više zadataka i planiranja, podsticanjem oporavka moždanih ćelija i produžavanjem raspona pažnje.7 Konačno, finansijska podrška i ispunjenje težnji za karijerom predstavljaju ključne faktore za održanje remisije.

Iako postupci takvih intervencija nisu uvek jasno opisani, svaki tip modela intervencije ima svoje individualne ciljeve i zadatke, kao i raspored tretmana, i za sve njih je utvrđeno da su efikasni u poboljšanju različitih aspekata funkcionalnosti kod pacijenata sa shizofrenijom. Međutim, postoje teškoće u implementaciji ovih intervencija u svakodnevnoj kliničkoj praksi u uslovima javnog zdravstvenog sistema, kao što su nedovoljni resursi za adekvatno sprovođenje i procenu izabranih intervencija, ograničen broj negovatelja ili njihova neodgovarajuća obuka, nedovoljno prepoznavanje potreba i nedostatak podrške u postojećim ustanovama za mentalno zdravlje.8

Slika 1: Funkcionalni oporavak kod ljudi koji žive sa shizofrenijom

Lečenje negativnih simptoma takođe predstavlja ključni element koji je potrebno uzeti u obzir kada se govori o poboljšanju funkcionalnosti (Slika 1).3 Iako negativni simptomi imaju uticaj na 26% bolničkih pacijenata i 58% vanbolničkih pacijenata koji boluju od shizofrenije, oni slabije reaguju na postojeće lekove u odnosu na pozitivne simptome.9 Osim toga, samo za nekoliko antipsihotika postoji dokaz efikasnosti u slučaju negativnih simptoma.10 Iz tog razloga, nedostatak efikasnih tretmana negativnih simptoma ostaje značajna nezadovoljena potreba, posebno kada se uzme u obzir značaj tih simptoma za ishod lečenja pacijenata.9 Zbog toga je ključno što brže prepoznavanje, razumevanje i lečenje negativnih simptoma, pošto rana intervencija može značajno uticati na sveukupno funkcionisanje i, posledično, na kvalitet života.8

Pored negativnih simptoma, postoji još jedna klasa simptoma za koje ne postoji odobreni ciljni tretman: kognitivni simptomi (Slika 1). Takođe su povezani sa sveukupnom funkcionalnošću i ostaju nezadovoljena medicinska potreba.11,12 Kognitivna simptomatologija podrazumeva slabe izvršne funkcije, posebno u pogledu donošenja odluka, razrade informacija, poremećaja pažnje i redukovane radne memorije.13 Postoji velika verovatnoća da će ovi simptomi uticati na kvalitet života pacijenta i svakodnevno funkcionisanje. Istraživanja kognitivnih simptoma su značajno napredovala poslednjih nekoliko decenija. I pored toga, savremeni ciljni lekovi i režimi lečenja i dalje ne uspevaju da postignu značajna poboljšanja kod ove klase simptoma. Uspešna probna ispitivanja usmerena na lečenje kognitivnih simptoma nisu ponovljena u sledećim većim ispitivanjima. To pokazuje da su istraživanja po ovom pitanju još uvek nedovoljna.14

Glavni terapijski cilj savremenih lekova je poboljšanje sveukupnog funkcionisanja. I pored toga, najveći broj kliničkih poboljšanja je ostvaren u tretiranju pozitivnih simptoma. Moderne opcije lečenja treba da se fokusiraju na negativne i kognitivne simptome. Njihova procena treba da se vrši često i kontinuirano, i potrebno je da se prilagođavaju u skladu sa potrebama i željama pojedinca.15 Uspešan antipsihotički režim bi trebalo da, u idealnom slučaju, integriše lečenje svih klasa simptoma, poboljša socijalno funkcionisanje i spreči dalja pogoršanja kognitivnih funkcija. Najveći pokazatelj visoko uspešnog plana lečenja bi trebalo da bude primetno poboljšanje sveukupnog funkcionisanja, koje vodi ka poboljšanju kvaliteta života.16

Reference

 1. Bowie et al. Am. J. Psychiatry. 2006; 163 (3): 418–425
 2. Medalia and Richardson. Schizophr. Bull. 2005; 31 (4): 942–953
 3. Haller CS. F1000Prime Reports 2014;6:57
 4. NICE Psychosis and schizophrenia in adults: prevention and management 2014
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1839209/pdf/bmj-334-7595-cr-00686.pdf
 6. https://www.nasmhpd.org/sites/default/files/DH-CBTp_Fact_Sheet.pdf Cognitive Behavioral Therapy for Psychosis (CBTp): Fact Sheet, Hardy K, Stanford University Department of Psychiatry and Behavioral Health
 7. EPA Report(27th European Congress of Psychiatry) 2019
 8. Chien et al. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2013; 9: 1463–1481
 9. Chue P, Lalonde JK. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 May 8;10:777-89. doi: 10.2147/NDT.S43404. Review
 10. Krause, M., Zhu, Y., Huhn, M. et al. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci (2018) 268: 625
 11. Carbon M. CNS Spectr 2014;Suppl 1:38-52
 12. Buchanan RW. Schizophr Bull 2007;33: 1013–1022
 13. National Institute of Mental Health. Schizophrenia. 2009
 14. Goff DC. Pharmacol Biochem Behav 2011;99(2):245–253
 15. Carbon M, Correll CU. Dialogues Clin Neurosci. 2014 Dec;16(4):505-24. Review. PubMed PMID: 25733955; PubMed Central PMCID: PMC4336920.
 16. Sommi, 2017 (https://www.medscape.org/viewarticle/463775)
Login to Unlock

Pregled shizofrenije

Shizofrenija (Šizofrenija) se može definisati kao ozbiljan mentalni poremećaj koji utiče na ponašanje, misli i emocije. Prvi simptomi se mogu primetiti u tinejd

Saznajte više…
Login to Unlock

Učenje i rad sa shizofrenijom

Osobe sa dugoročnim problemima sa mentalnim zdravljem, uključujući shizofreniju, nailaze na barijere kada je u pitanju posao, usled stigmatizovanja, predrasuda

Saznajte više…
Showing 0 result(s).