Pogledajte ovaj odeljak
Za zdravstvene radnike

Za širu javnost

Statistički pregled shizofrenije: Koliko ljudi boluje od shizofrenije?

  U ovom odeljku:

  Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji ( WHO ), u svetu postoji najmanje 20 miliona ljudi koji žive sa shizofrenijom.To predstavlja 20 miliona ljudi kojima je možda potrebna pomoć ili podrška kako bi mogli da žive svoj život normalno, bilo da je to mogućnost da ustanu iz kreveta i odu u školu ili na posao svakog dana, ili da mogu samo da provedu kvalitetno vreme sa njihovim porodicama, prijateljima ili da komuniciraju sa drugim ljudima. 
   
  Ovaj članak izveštava o epidemiologiji shizofrenije i predstavlja neke statističke podatke o incidenci i prevalenci shizofrenije. Takodje se osvrće na značajan uticaj koji shizofrenija ima na sve aspekte života. Link ka stranici sa objavom: https://shizofrenija.rs/public/advice-and-support/how-to-help/


  Koliko je shizofrenija česta?

  Kada pokušavate da utvrdite koliko tačno ima ljudi koji žive sa shizofrenijom, tu ne postoji jednostavan odgovor. Zavisi od toga koju studiju posmatrate i kako je studija dizajnirana i vodjena.2 Takođe zavisi i od toga kako je dijagnoza shizofrenije definisana, posebno iz razloga što se simptomi shizofrenije nekada mogu preklapati sa simptomima drugih mentalnih stanja.2
   
  Broj ljudi koji žive sa shizofrenijom može biti izražen u smislu njene prevalence ili incidence i predstavljen procenat ili broj ljudi koji žive sa shizofrenijom.

  Prevalenca shizofrenije
  Predstavlja ukupan broj ljudi koji žive sa shizofrenijom u populaciji.

  Incidenca shizofrenije
  Predstavlja broj ljudi kojima se postavlja nova dijagnoza shizofrenije.

  Prvo uzimajući u obzir prevalencu shizofrenije, objavljeno je da otprilike izmedju 0.3% i 0.9% od ukupne svetske populacije živi sa shizofrenijom ili drugim poremećajem iz psihotičnog spektra2,3 i da će shizofrenija u nekom trenutku u ljudskim životima pogoditi ukupno 1% svetske populacije.3
   
  Posmatrajući incidencu shizofrenije, procenjeno je da je prosek oko 15 ljudi na svakih 100.000 u populaciji.4 To je prema sistematskom pregledu više studija, ali u okviru ovog se procenjuje da se incidenca shizofrenije kreće u rasponu od 7 na 100.000 do 43 na 100.000 ljudi.5


  KAKAV UTICAJ IMA SHIZOFRENIJA?

  Prevalenca i incidenca shizofrenije je niža nego kod drugih bolesti, uključujući i druga važna mentalna stanja kao što su anksiozni i depresivni poremećaji.Međutim, shizofrenija je hronično i ozbiljno mentalno oboljenje1 koje može dovesti do značajnog invaliditeta čak i kada se leči na odgovarajući način, s toga niža prevalenca i incidenca ne predstavljaju ovo oboljenje ništa manje važnim u odnosu na druga mentalna stanja. 6 Zaista, shizofrenija može uticati na sposobnost ljudi da brinu sami o sebi, da funkcionišu u društvu, da završe njihovo obrazovanje kao i da steknu i zadrže svoje zaposlenje.
   
  Još je važnije znati da je zabeleženo da shizofrenija skraćuje životni vek ljudi u proseku za oko 15 do 20 godina7,8 i ljudi koji žive sa shizofrenijom imaju dva do tri puta veće šanse da umru u ranijoj životnoj dobi u poređenju sa drugom, opštom populacijom.
   
  Razlozi za ovaj skraćeni životni vek mogu biti zbog veće stope samoubistava za razliku od opšte populacije, posebno u ranom stadijumu bolesti.2,7 Nezdrav način života kao što je pušenje ili zloupotreba psihoaktivnih supstanci kao i postojanje drugih kormobiditeta, kao što su bolesti srca, jetre ili dijabetes, mogu takodje tome doprineti.Ovo predstavlja, ne samo još važniji razlog za započinjanje lečenja shizofrenije u ranoj fazi bolesti, već i da se preduzmu sve mere kako bi se svojim ponašanjem ili lečenjem drugih postojećih stanja smanjio rizik od prerane smrti osobe. . 


  PROCENA GLOBALNOG UTICAJA SHIZOFRENIJE

  Jedan od načina na koji bolest ima uticaj na ljude i društvo generalno, je procena takozvanih “tereta bolesti” korišćenjem mere pod nazivom “godine života prilagodjene invalidnosti” ili DALYs. U suštini jedan DALY predstavlja 1 godinu zdravog života koja je izgubljena zbog bolesti; ovo može biti zbog prerane smrti, bolesti ili invaliditeta koja je prouzrokovana bolešću.9
   
  U toku poslednjih 30 godina, Globalni projekat o teretu bolesti prikuplja statističke podatke o teretu raznih bolesti. U jednom od nedavnih izveštaja iz ove studije o poremećajima mentalnog zdravlja, primećeno je da iako šizofrenija pogađa manji deo svetske populacije, invaliditet usled akutne psihoze bio je najveći u celoj studiji. 6
   
  I ne samo to, shizofrenija je bila treća na listi od ukupno 10 mentalnih oboljenja koja doprinose najvećem procentu DALY-a, dok su na vrhu liste samo depresija i anksiozni poremećaji.


  SMANJENJE UTICAJA SHIZOFRENIJE

  S obzirom na značajan uticaj shizofrenije na ljudske živote, rano postavljanje dijagnoze i započinjanje lečenja su ključni faktori kako bi se ovim osobama pomoglo da se oporave i vrate u normalan ritam života. Više o dijagnozi shizofrenije i intervencijama koje se sprovode u cilju poboljšanja funcionalnosti ljudi možete pročitati ovde.
  LINK:
  https://shizofrenija.rs/public/diagnosis-treatment/diagnosis/

  Reference

  1. World Health Organization (WHO). Schizophrenia. Geneva: WHO, October 2019.
  2. National Institute of Mental Health (NIH), Schizophrenia. Bethesda: NIH. Accessed November 2021. 
  3. Stilo SA, Murray RM. The epidemiology of schizophrenia: replacing dogma with knowledge. Dialogues Clin Neurosci.2010;12(3):305–15.
  4. McGrath J, Saha S, Chant D, Welham J. Schizophrenia: A concise overview of incidence, prevalence, and mortality. Epidemiol Rev. 2008;30:67–76.
  5. Patel KR, Cherian J, Gohil K, Atkinson D. Schizophrenia: Overview and treatment options. P T. 2014;39(9):638–45.
  6. GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis from the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Psychiatry. 2021 (In Press).
  7. Laursen TM, Nordentoft M, Mortensen PB. Excess early mortality in schizophrenia. Annu Rev Clin Psychol. 2014;10, 425–48.
  8. Laursen TM, Whalbeck K, Hällgren J, et al. Life expectancy and death by diseases of the circulatory system in patients with bipolar disorder or schizophrenia in the Nordic countries. PLoS ONE. 2103;8(6):e67133.
  9. Roser M, Richie H. Burden of Disease. 2016. Published online at OurWorldInData.org.
  Login to Unlock

  Kako shizofrenija utiče na funkcion…

  Personalizovanje kliničkih intervencija i lečenje negativnih i kognitivnih simptoma treba da predstavlja fokus za poboljšanje sveukupne funkcionalnosti kod osob

  Saznajte više…
  Login to Unlock

  DELUZIJE I PARANOJA: DA LI POSTOJI …

  Paranoja i deluzije su termini koji se koriste u psihijatriji i ova dva pojma se često prepliću kada se govori o mentalnim bolestima.

  Saznajte više…
  Showing 0 result(s).