Pogledajte ovaj odeljak
Za zdravstvene radnike

Za širu javnost

Pregled shizofrenije

Shizofrenija je mentalni poremećaj čiji uzrok još uvek nije definisan i koji se manifestuje različitim kliničkim simptomima.

Pregled

Shizofrenija (Šizofrenija) se može definisati kao ozbiljan mentalni poremećaj koji utiče na ponašanje, misli i emocije. Prvi simptomi se mogu primetiti u tinejdžerskom dobu ili u ranoj mladosti, ali njihovo ispoljavanje zapravo počinje u znatno ranijoj životnoj dobi. 1
Kod muškaraca se početak ispoljavanja simptoma očekuje u uzrastu od 15-25 godina života, dok kod žena do toga obično dolazi u kasnijem životnom periodu (35-45). Međutim, dijagnoza shizofrenije se javlja u populacijama u istoj meri, bez obzira na pol i kulturu. 2
Preko 21 milion ljudi širom sveta živi sa shizofrenijom, i češće se javlja kod muškaraca nego kod žena.3


Uzroci i simptomi

Definitivni uzrok shizofrenije je nepoznat. Postoji, međutim, nekoliko elemenata za koje je poznato da imaju uticaj, na primer: prenatalni faktori, upotreba droga i socijalni faktori.4–7
Faktori načina života se takođe povezuju sa povećanim rizikom od razvoja shizofrenije. Na primer, upotreba kanabisa4ili socijalni faktori kao što je odrastanje u velikom gradu, ili događaji u životu pojedinca koji izazivaju izrazito jake emocije su dovođeni u vezu sa poremećajem. 5-7
Detaljno se proučava povezanost između upotrebe kanabisa i psihoze. Postoje istraživanja koja ukazuju da korišćenje kanabisa povećava verovatnoću pojave shizofrenije i da pojedinci sa mentalnim poremećajima imaju višu tendenciju upotrebe marihuane, kao i da kod osoba koje imaju predispozicije za psihozu takođe postoji veća verovatnoća korišćenja marihuane u odnosu na opštu populaciju.13 U veoma aktuelnoj studiji iz 2019. godine, objavljenoj u naučnom medicinskom časopisu “The Lancet”, tvrdi se kako bi se 30% prvih epizoda psihotičnih iskustava u Londonu i 50% u Amsterdamu moglo izbeći kada visoko potentni kanabis ne bi bio dostupan u tim gradovima.14
Rizik od pojave shizofrenije je veći u okviru porodice, delimično iz razloga što u osnovi shizofrenije mogu biti genetski faktori.6,7,9 Međutim, uticaj gena takođe zavisi od interakcije njihovih nosilaca sa okruženjem, tako da se genetika kao jedini faktor ne može direktno povezati sa razvojem shizofrenije.6
Određene fizičke anomalije u anatomiji i funkcijama mozga mogu imati uticaj na pojavu poremećaja. 10
Istraživanja su pokazala da kod ljudi koji žive sa shizofrenijom do uticaja na razvoj mozga dolazi u njihovom tinejdžerskom dobu.10 Do toga može doći na dva načina:

Neuroni u mozgu su povezani u mreže koje su bitne za razvoj i funkcionisanje mozga. U prednjem delu mozga, koji se naziva prefrontalni korteks, može doći do prekomernog “obrezivanja” spoljnih grana neuronske mreže (koje se nazivaju sinapse i dendritične bodlje), što dovodi do narušavanja normalnih veza u okviru mreže. Obrezivanje predstavlja rutinski fenomen koji je, međutim, pojačan kod ljudi sa shizofrenijom. 6

Neuroni međusobno komuniciraju koristeći neurotransmitere, koji predstavljaju hemikalije koje prenose poruke u mozgu. Loša regulacija neurotransmitera može dovesti do pogoršanja procesa prenosa poruka i negativno uticati na razvoj mozga. Kod ljudi koji žive sa shizofrenijom, određeni neurotransmiteri mogu imati neuobičajene aktivnosti: dopamin, serotonin i glutamat. 6,11

Shizofrenija se ispoljava kroz široki opseg simptoma koji se mogu identifikovati i grupisati u sledeće kategorije: pozitivni (kao što su halucinacije i deluzije), negativni (vezani za znatno smanjene mogućnosti izražavanja i slabu motivaciju) i kognitivni (otežano organizovanje misli i pravljenja planova).12

ICD-10 klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja
Svetska zdravstvena organizacija

Reference

 1. ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F20. Accessed July 2019
 2. Mathews M. Schizophrenia and Acute Psychosis. August 2013
 3. WHO schizophrenia fact sheet https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia. Accessed July 2019
 4. Haller CS, Padmanabhan JL, Lizano P, Torous J, Keshavan M. Recent advances in understanding schizophrenia. F1000Prime Rep. 2014 Jul 8;6:57. doi: 10.12703/P6-57. eCollection 2014. Review.
 5. Klosterkötter J, Schultze-Lutter F, Bechdolf A, Ruhrmann S. Prediction and prevention of schizophrenia: what has been achieved and where to go next? World Psychiatry. 2011;10(3):165–174.
 6. Sullivan PF, Kendler KS, Neale MC., Schizophrenia as a complex trait: evidence from a meta-analysis of twin studies. Arch Gen Psychiatry. 2003 Dec;60(12):1187-92.
 7. McGuffin P. Nature and nurture interplay: schizophrenia. Psychiatr Prax. 2004 Nov;31 Suppl 2:S189-93.
 8. https://www.bbc.co.uk/news/health-12617495 [Accessed July 2019]
 9. Kety SS. Arch Gen Psychiatry 1994;51(6):442-55
 10. https://www.nhs.uk/conditions/schizophrenia/causes/ [Accessed July 2019]
 11. Brisch et al. The Role of Dopamine in Schizophrenia from a Neurobiological and Evolutionary Perspective: Old Fashioned, but Still in Vogue Front Psychiatry. 2014; 5: 47
 12. NIH. Mental Health Information. Schizophrenia. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia/index.shtml Accessed July 2019
 13. Psychol Med. 2017 Apr;47(5):971-980. doi: 10.1017/S0033291716003172. Epub 2016 Dec 8. Assessing causality in associations between cannabis use and schizophrenia risk: a two-sample Mendelian randomization study. Gage SH, Jones HJ, Burgess S, Bowden J, Davey Smith G, Zammit S, Munafò MR.
 14. The Lancet Psychiatry, VOLUME 6, ISSUE 5, P427-436, MAY 01, 2019. The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study. Marta Di Forti, PhD , Diego Quattrone, MD, Giada Tripoli, MSc,Charlotte Gayer-Anderson, PhD, Harriet Quigley, MD et al
Login to Unlock

Simptomi

Kod osoba sa shizofrenijom mogu biti prisutni različiti simptomi koji mogu uticati na kvalitet njihovih života. Pojava ovih simptoma obično počinje u mladosti,

Saznajte više…
Login to Unlock

Mitovi i istine u vezi shizofrenije

Možda već imate određene pretpostavke o shizofreniji, ali da li znate da razlikujete mitove od istine? Istražite uobičajene mitove o shizofreniji i istinu koja

Saznajte više…
Showing 0 result(s).