Pogledajte ovaj odeljak
Za zdravstvene radnike

Za širu javnost

Život sa shizofrenijom: lečenje uma, tela i duše

  U ovom odeljku:

  Pored ustanovljene uloge terapije lekovima i biohejvioralnih terapija, koriste se i druge komplementarne metode kako bi omogućili holistički pristup lečenju shizofrenije.1,2 Ovaj članak istražuje moguće koristi primene tehnika pune svesnosti i joge za osobe koje žive sa shizofrenijom.  


  Holistički pristup lečenju shizofrenije

  Poslednjih godina postaje očigledna važnost lečenja shizofrenije kao celine, a ne samo pojedinačnih simptoma.2 Holistički tretman shizofrenije znači da je potrebno fokusiranje ne samo na simptome shizofrenije ne samo na kontrolu simptoma shizofrenije i fizičko zdravlje, već i na mogućnost funkcionisanja pojedinca u svakodnevnom životu.2 U zavisnosti od osobe, holistička nega može uključivati smernice vezane za ishranu and i vežbanje, rešavanje problema zloupotreba alkohola i supstanci, savete za izgradnju i održavanje zdravih međuljudskih odnosa, sticanje veština za samostalan život, finansijske savete, pomoć u vezi pohađanja obuka, pronalaženja posla i prepoznavanje i suočavanje sa stresom i anksioznošću.2,3
   
  Upražnjavanje tehnika pune svesnosti i joge može pomoći u sveobuhvatnom lečenju osobe sa shizofrenijom.1,2


  Puna svesnost i shizofrenija

  Puna svesnost predstavlja stanje svesnosti sadašnjeg trenutka.4,5 Odnosi se na mirno prihvatanje svojih osećanja, misli i telesnih senzacija od strane pojedinca bez analiziranja i donošenja zaključaka.4,5
  Sveukupno, cilj je da pomogne ljudima da postanu samosvesniji, da se izbore sa teškim mislima ili osećanjima, da se osećaju mirnije i manje stresno i da im uopšteno pomogne da nauče kako da postanu brižniji prema sebi.5


  Kako tehnike pune svesnosti mogu pomoći osobama sa shizofrenijom?

  Shizofrenija utiče na način na koji osoba razmišlja, deluje i opaža svet oko sebe, što su oblasti u kojima tehnike pune svesnosti možda mogu ponuditi pomoć.4
   
  Smatra se da tehnike pune svesnosti mogu pomoći osobama sa shizofrenijom tako što će poboljšati njihovu pažnju, samosvest i saosećanje prema sebi, i mogu pomoći da se unapredi način na koji se nose sa svojim emocijama.4 Tehnike pune svesnosti im takođe mogu pomoći da se suoče sa negativnim mislima i emocijama, omogućavajući im da ih posmatraju kao prolazna stanja a ne kao temu kojom će okupirati svoje misli.4
   
  Upražnjavanjem tehnika pune svesnosti, osobe sa shizofrenijom se mogu na bolji način pripremiti da reaguju na svoja osećanja i ostvariti veću kontrolu svojih simptoma.4 Zauzvrat, to im može pomoći da se izbegne potreba za bolničkim lečenjem i poboljšati njihovu sposobnost funkcionisanja u društvenom životu i na radnom mestu.4,6


  Na koji način se upražnjavaju tehnike pune svesnosti?

  Puna svesnost je veština koju je potrebno naučiti i koja može biti korisna iako nije nužno neophodna stručna pomoć kako bi se usavršila.5 Nekoliko jednostavnih vežbi koje možete pokušati kod kuće uključuju:5
  ·  svest o tome kako i šta jedete – uživanje u ukusu, teksturi, temperaturi, mirisu i zvuku hrane dok je žvaćete. Odvojite vreme za obrok i uživajte u hrani i osećaju koji Vam izaziva
  · svest o tome kako se vaše telo kreće u okruženju – tako da osećate tlo pod stopalima kada šetate, opažate toplotu vazduha na koži, mirise koji vas okružuju, zvukove ptica na drveću ili saobraćaja koji prolazi, svetlucanje kapi kiše na Vašoj obući
   
  Formalnije praktikovanje tehnika pune svesnosti koje vodi stručno lice može uključivati kratke (15 do 45 minuta) pojedinačne ili grupne seanse tokom nekoliko nedelja, od kojih svaka može imati različitu temu.7 Na primer, tema jedne seanse može biti svest o hrani ili pokretima, kao što je navedeno iznad, dok se druga može fokusirati na to kako da razmišljate drugačije i prihvatite određene misli.7 
   
  Iako tehnike pune svesnosti mogu pomoći nekim osobama sa shizofrenijom, možda neće odgovarati baš svakome.3,5 Uvek je dobro proveriti sa Vašim zdravstvenim radnikom kako bi se informisali koje usluge su dostupne u Vašem okruženju i da li to može pomoći Vama ili osobi do koje vam je stalo.

  Joga i shizofrenija

  Joga je verovatno poznatija aktivnost od pune svesnosti pošto se vekovima upražnjava širom sveta.8 Kao i puna svesnost, joga zajedno aktivira i telo i um, ali takođe uključuje i duhovnu komponentu, sa ciljem uspostavljanja bliskosti i harmonije između tih elemenata.1,8 Joga možda ima duhovne korene, ali su kontrolisani pokreti i tehnike disanja uticali da se u zapadnom svetu u većoj meri posmatra kao oblik vežbanja.1,8,9

  Kako se joga upražnjava?

  Uopšteno posmatrajući, joga uključuje grupu fizičkih pokreta (asana), posebne tehnike disanja (pranajama) i ponekad tehnike duboke koncentracije ili opuštanja (meditaciju).1,8
   
  Postoji nekoliko različitih tipova joge koji na drugačije načine uključuju ove elemente.8,9 Za mnoge je Hata joga, koja se uglavnom zasniva na različitim asanama (položajima) najčešći tip koji se upražnjava.8 Najbolji način da počnete sa praktikovanjem joge je da se priključite grupi i dobijete odgovarajuća uputstva kako da pravilno izvodite vežbe položaja i tehnike disanja tokom vežbanja.9
      

  Koje su koristi od joge za osobe sa shizofrenijom?

  Joga je proučavana kao dodatni tretman kod shizofrenije i ustanovljeno je da doprinosi poboljšanju i kod pozitivnih i kod negativnih simptoma.1
   
  Potrebno je napomenuti da su zabeležena poboljšanja po pitanju apstraktnog mišljenja, pamćenja i pažnje.1 Poslednje otkriće ima smisla ukoliko uzmete u obzir da je pažnja centralna komponenta joge i da uključuje sinhronizaciju pokreta sa disanjem.1 Joga može biti korisna za proces razmišljanja (kognitivne funkcije) usled visokog nivoa mentalne koncentracije koja je potrebna za kontrolu različitih pokreta tela.1
   
  Dokazi nagoveštavaju da upražnjavanje joge u trajanju od samo nekoliko meseci ima pozitivan uticaj na funkcionalnost ljudi i u društvenom okruženju i na radnom mestu.10-12 Jedna studija je utvrdila da, nakon 4 meseca, osobe koje su redovno pohađale časove joge ispoljavaju bolje komunikacione veštine i bolju interakciju sa drugim ljudima. To su dva elementa koja mogu doprineti dobrom opštem stanju i kvalitetu života.1, 10
  Osim toga, ustanovljeno je da su učesnici u toj sudiji bili pod manjim stresom, za koji je poznato da je povezan sa pogoršanjem simptoma shizofrenije.10

  Da li je vreme da uključite tehnike pune svesnosti i joge u Vaš svakodnevni život?

  Tehnike pune svesnosti i joge mogu predstavljati korisne metode da se upotpune efekti tradicionalnih tretmana shizofrenije.1 Njihovo učenje može zahtevati strpljenje i vežbe, i mogu se upražnjavati kod kuće ili pod nadzorom kvalifikovanog lica.5,9
   
  Ukoliko želite da saznate više, postoji veliki broj knjiga i izvora na internetu koji vas mogu usmeriti po pitanju vežbanja ili Vam pomoći da pronađete odgovarajuće časove u Vašem okruženju. Vaši lokalni zdravstveni radnici Vam takođe mogu preporučiti stručna lica za edukaciju u vezi tehnika pune svesnosti, kao i učitelje joge.

  Reference

  1. Sathyanarayanan G, Vengadavaradan A, Bharadwaj B. Role of yoga and mindfulness in severe mental illnesses: a narrative review. Int J Yoga. 2019;12(1):3–28.
  2. Ganguly P. Holistic management of schizophrenia symptoms using pharmacological and non-pharmacological treatment. Front Public Health. 2018;6:166.
  3. Living with Schizophrenia. Coping with stress. Accessed February 2022.
  4. Ganguly P. Mindfulness in holistic management of schizophrenia. Int J Psychol Behav Anal. 2018;4:155.
  5. Mind. Mindfulness. Accessed February 2022.
  6. Wang X, Beauchemin J, Liu C, Lee MY. Integrative Body-Mind-Spirit (I-BMS) Practices for schizophrenia: an outcome literature review on randomized controlled trials. Community Ment Health J. 2019;55(7):1135–46.
  7. Shen H, Zhang L, Li Y, et al. Mindfulness-based intervention improves residual negative symptoms and cognitive impairment in schizophrenia: a randomized controlled follow-up study. Psychol Med. 2021;1–10.
  8. Basavaraddi IV. Yoga: Its origin, history and development. Ministry of External Affairs. Government of India, 2015. Accessed February 2022.
  9. NHS. Guide to yoga. Accessed February 2022.
  10. Duraiswamy G, Thirthalli J, Nagendra HR,  Gangadhar BN. Yoga therapy as an add-on treatment in the management of patients with schizophrenia – a randomized controlled trial. Acta Psychiatr Scand. 2007;116(3):226–32.
  11. Varambally S, Gangadhar BN, Thirthalli J, et al. Therapeutic efficacy of add-on yogasana intervention in stabilized outpatient schizophrenia: Randomized controlled comparison with exercise and waitlistIndian J Psychiatry. 2012;54(3):227–32.
  12. Vancampfort D, Vansteelandt K, Scheewe T, et al. Yoga in schizophrenia: a systematic review of randomised controlled trials. Acta Psychiatr Scand. 2012;126(1):12–20. 
  Login to Unlock

  Mitovi i istine u vezi shizofrenije

  Možda već imate određene pretpostavke o shizofreniji, ali da li znate da razlikujete mitove od istine? Istražite uobičajene mitove o shizofreniji i istinu koja

  Saznajte više…
  Login to Unlock

  Saznajte više…
  Showing 0 result(s).