Pogledajte ovaj odeljak
Za zdravstvene radnike

Za širu javnost

Kontrolisanje shizofrenije u trudnoći

 • Osobe koje žive sa shizofrenijom mogu imati zdravu trudnoću i dobiti zdravu bebu. Od velike važnosti su konsultacije sa Vašim lekarom u vezi Vašeg medikamentoznog lečenja i nastavak terapije razgovorom.
 • Ukoliko poznajete osobu koja je trudna i živi sa shizofrenijom, možete pružiti ključnu podršku tako što ćete je saslušati i unapred praviti planove.

U ovom delu

Ukoliko imate shizofreniju, možete imati zdravu trudnoću i dobiti zdravu bebu i briga o sebi vam može pomoći da se pobrinete za svoje dete. Prva stvar koju treba da uradite je da razgovarate sa Vašim doktorima kako bi dobili odgovarajuću terapiju i negu, kako bi kontrolisali Vaše simptome shizofrenije i održali svoje zdravstveno stanje i zdravlje vaše bebe. Vaš doktor Vam može dati preporuke šta je najbolje učiniti u Vašoj situaciji, što vam može pomoći da se osećate spremnije i da Vaši simptomi budu pod kontrolom. U nastavku su dati određeni saveti vezani za život sa shizofrenijom u trudnoći.

Imam shizofreniju i želim bebu

Da li se shizofrenija može preneti na moju bebu?

Iako postoji tendencija da se shizofrenija javlja u okviru porodica, nijedan pojedinačni gen se ne smatra odgovornim1. Veća je verovatnoća da različite kombinacije gena mogu uticati na rizik od razvoja shizofrenije. Takođe, faktori okruženja kao što su stresni životni događaji mogu imati podjednako značajnu ulogu u razvoju shizofrenije kao i genetski faktori.2

Da li moj antipsihotički lek može uticati na šanse da zatrudnim?

Ukoliko svoje simptome trenutno kontrolišete pomoću lekova, treba da obavite razgovor sa svojim doktorom o rizicima vezanim za lečenje ili nelečenje Vašeg stanja. Nastavak uzimanja prepisanih lekova može sa sobom nositi rizike za Vašu nerođenu bebu, ali ukoliko ne budete uzimali lekove možete se osećati veoma loše3.

Neki antipsihotički lekovi mogu dovesti do povećanja nivoa prolaktina u krvi4. Iako prolaktin pomaže u pripremi tela za trudnoću, prevelika količina prolaktina može negativno uticati na verovatnoću da zatrudnite i Vaš doktor se može odlučiti da promeni lek koji imate trenutno u terapiji5. Kod povišenih nivoa prolaktina može doći i do menstrualnih poremećaja, što može imati negativan uticaj na Vaš libido i plodnost4. Važno je da sa Vašim doktorom razgovarate o tome koji je lek najpogodniji za Vas.

Kako terapije razgovorom mogu pomoći?

Uopšteno, uvek je dobro imati nekoga sa kim možete da razgovarate i Vaša mreža podrške porodice, prijatelja i osoba koje imaju iste ili slične probleme Vam može pomoći u suočavanju sa stresom tokom i nakon trudnoće, kao i sa simptomima shizofrenije. Terapije razgovorom nude profesionalno okruženje u kojem možete razgovarati sa osobom koja je obučena da Vam pomogne u kontrolisanju simptoma bolesti sa kojom ste suočeni.

Konkretno, Kognitivno bihejvioralna terapija (KBT), Terapija prihvatanjem i posvećenošću (ACT) i terapije umetnošću predstavljaju terapije razgovorom koje možete probati uz Vašu terapiju lekovima. One Vam mogu pomoći da promenite način razmišljanja i ponašanja i na taj način ostvarite bolju kontrolu simptoma shizofrenije. Ovi tretmani takođe mogu pomoći kod postporođajne psihoze, retke ali ozbiljne mentalne bolesti koja pogađa žene ubrzo nakon porođaja6.


Imam shizofreniju i trudna sam

Koji su potencijalni rizici po moje zdravlje ukoliko uzimam antipsihotičke lekove tokom trudnoće?

Antipsihotički lekovi mogu imati neželjena dejstva po Vaše zdravlje ali postoji malo povećanje rizika od određenih komplikacija u slučaju trudnoće.

Velika kanadska studija utvrdila je da trudnice sa shizofrenijom, u poređenju sa drugim trudnicama bez dijagnoze mentalnih bolesti, imaju nešto veću verovatnoću pojave7:

preeklampsije

duboke venske tromboze

prevremenog porođaja

male i velike porođajne težine za gestacionu starost

dijabetesa povezanog sa trudnoćom

hronične hipertenzije

Iako je to značilo da su žene koje su učestvovale u studiji morale češće da ostaju u bolnici u odnosu na prosek, doktori su sada svesniji potencijalnih rizika; na osnovu toga, mogu se razviti odgovarajuće strategije upravljanja rizikom za podršku ženama koje žive sa shizofrenijom u trudnoći ili onima koje nameravaju da zatrudne.
Prilikom procene rizika/koristi antipsihotičkog leka, Vaš doktor, između ostalog, može uzeti u razmatranje::

Faktore rizika za gestacijski dijabetes i prekomerno dobijanje na težini.

Dostupne informacije o bezbednosti tih lekova u trudnoći i postnatalnom periodu.

Rizik od relapsa bez uzimanja lekova8.

Veoma je važno da se pridržavate preporuka Vašeg doktora i razumete važnost kontrolisanja Vaših simptoma tokom trudnoće 9,10. Ako Vi i Vaš doktor budete vodili otvorene i iskrene razgovore o mogućim rizicima vezanim za trudnoću i izmene terapije, to znači da ćete imati veće šanse za zdravu i dobro praćenu trudnoću.

Koji su potencijalni rizici za moju nerođenu bebu ukoliko budem uzimala antipsihotičke lekove tokom trudnoće?

Mala je verovatnoća da uzimanje antipsihotika tokom trudnoće izazove bilo kakve ozbiljne neželjene efekte kod vaše nerođene bebe (npr. kongenitalne anomalije), ali se može povezati sa prevremenim rođenjem, malom telesnom težinom pri rođenju i efektima neonatalne apstinencije (zbog izloženosti Vaše bebe lekovima tokom boravka u materici). Međutim, najveći broj dokaza je dobijen na osnovu upotrebe antipsihotika starije generacije bez ispitivanja novijih (“atipičnih”) antipsihotika4. Razgovarajte sa Vašim doktorom ukoliko ste zabrinuti za zdravlje Vaše nerođene bebe zbog uzimanja lekova i doktor će izvršiti procenu da li postoji potreba za promenom lekova tokom trajanja trudnoće.

Šta još mogu da učinim tokom trudnoće da podržim svoje fizičko i mentalno zdravlje?

Postoji puno stvari koje možete da uradite kao pomoć u održanju dobrog stanja tokom trudnoće:

Održavajte zdravu ishranu uz fizičko vežbanje.

Svakodnevno uzimajte dodatak folne kiseline.1

Smanjite unos alkohola. Ukoliko je moguće prestanite da pijete alkohol.

Prestanite sa pušenjem.

Primenjujte tehnike za smanjenje stresa kao što su opuštanje mišića ili meditacija.

Uspostavite dobar obrazac spavanja.


Da li treba da nastavim sa uzimanjem lekova nakon porođaja (u postnatalnom periodu)?

Većina antipsihotičkih lekova može preći u majčino mleko, doduše u veoma malim količinama (<3%)1. Iako je bilo određenih izveštaja o pospanosti i letargiji bebe u postnatalnom periodu, u većini izveštaja nisu utvrđena nikakva neželjena dejstva lekova kod novorođenčadi2. Kako bi ustanovili da li treba da nastavite sa uzimanjem Vaših prepisanih lekova u postnatalnom periodu, razgovarajte sa Vašim doktorom koji će Vam dati savet na osnovu Vaše trenutne situacije.

Šta treba da radim ukoliko poznajem osobu sa shizofrenijom koja je trudna?

Ukoliko ste negovatelj osobe sa shizofrenijom koja je trudna, najbolji način je da je podržite pridržavajući se sledećih jednostavnih koraka:

Saslušajte je: Pružanje podrške prijateljici ili članu porodice koji živi sa shizofrenijom tokom i nakon trudnoće može biti od velike koristi. Ohrabrite je da izrazi svoja osećanja i ponudite pomoć u svakodnevnom životu.

Planirajte unapred: Unapred se pripremite za teške situacije do kojih može doći tokom i nakon trudnoće i ohrabrite osobu na otvoreni razgovor o donošenju izvesnih odluka. Ženama koje se prvi put ostvaruju u ulozi majke a koje boluju od shizofrenije je potrebna velika podrška u postnatalnom periodu. Potrebno je pažljivo praćenje njihovog stanja kako bi primetili bilo kakav povratak psihotičnih simptoma ili zanemarivanje deteta, što ih može dovesti u rizičnu situaciju5.

Brinite se o sebi: Briga za osobu koja živi sa shizofrenijom može biti stresna i najvažniji životni događaji, kao što je trudnoća, mogu predstavljati dodatni stres. Zbog toga, bitno je da brinete o sebi i odvojite vreme za dobrobit svog zdravlja.

Reference

 1. https://www.nhs.uk/conditions/schizophrenia/causes/
 2. Brown AS. The environment and susceptibility to schizophrenia. Prog Neurobiol. 2011;93(1):23-58
 3. https://www.nhs.uk/conditions/pregnancy-and-baby/mental-health-problems-pregnant/
 4. Bargiota, et al., The Effects of Antipsychotics on Prolactin Levels and Women’s Menstruation Schizophr Res Treatment. 2013; 2013: 502697. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3886401/
 5. Robinson, Treatment of schizophrenia in pregnancy and postpartum. The Canadian journal of clinical pharmacology 19(3):e380-6 · October 2012 https://www.researchgate.net/publication/232279872_Treatment_of_schizophrenia_in_pregnancy_and_postpartum
 6. https://www.nhs.uk/conditions/post-partum-psychosis/
 7. Vigod et al., Maternal and newborn outcomes among women with schizophrenia: a retrospective population-based cohort study, BJOG. 2014 Apr;121(5):566-74. https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1471-0528.12567
 8. Using antipsychotics in pregnancy – NHS Evidence https://arms.evidence.nhs.uk/resources/hub/1047945/attachment
 9. Teodorescu et al., Dilemma of treating schizophrenia during pregnancy: A case series and a review of literature. BMC Psychiatry. 2017 Aug 29;17(1):311. Review. https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-017-1475-z
 10. Levinson. Review: women with schizophrenia have poorer pregnancy outcomes than other women, but it is unclear whether antipsychotic medications affect their infants. Evidence-Based Mental Health 2003;6:89. https://ebmh.bmj.com/content/6/3/89
 11. https://www.nhs.uk/common-health-questions/pregnancy/why-do-i-need-folic-acid-in-pregnancy/
 12. Gentile S. Infant safety with antipsychotic therapy in breast-feeding: a systematic review. J Clin Psychiatry 2000; 69:666-673
 13. Einarson A. Antipsychotic medication(safety/risk) during pregnancy and breastfeeding. Curr Women’s Health Rev. 2010:6:34-38.
Login to Unlock

Život sa shizofrenijom

Dajte vremena voljenim osobama koje se suočavaju sa shizofrenijom i fokusirajte se na male ali realistične korake. Izražavajte se i komunicirajte jednostavno: v

Saznajte više…
Login to Unlock

Lečenje i remisija kod shizofrenije

Nakon uspostavljanja dijagnoze shizofrenije, doktor će razgovarati sa pacijentom o pokretanju plana lečenja. Nakon početka lečenja, dva glavna cilja na kojima p

Saznajte više…
Showing 0 result(s).