Pogledajte ovaj odeljak
Za zdravstvene radnike

Za širu javnost

Shizofrenija i pušenje – prepustiti se ili ostaviti?

  U ovom odeljku:


  Shizofrenija i pušenje – prepustiti se ili ostaviti?


  Visoke stope učestalosti pušenja kod osoba sa shizofrenijom

  Procene ukazuju da najmanje dve trećine osoba sa shizofrenijom puši.1 Tačan podatak koliko ljudi puši u nekom trenutku (prevalenca) je u opsegu od približno 60% do 90%.1 To je veoma visok procenat imajući u vidu da manje od petine odraslih u opštoj populaciji puši.1 Interesantno je da kampanje javnog zdravlja i uvođenje zabrane pušenja u javnom prostoru u mnogim državama nisu imale značajan uticaj na stope učestalosti pušenja kod osoba sa shizofrenijom.2
   
  Povezanost između pušenja i hroničnih mentalnih bolesti je poznata dugi niz godina i čini se da su stope učestalosti pušenja najviše kod osoba sa shizofrenijom.1 Pored toga, utvrđeno je da što je stanje mentalnog zdravlja kod pojedinca ozbiljnije, veća je verovatnoća da on puši.1,3 Zapravo, neke od najviših stopa učestalosti pušenja su zabeležene kod osoba koje su hospitalizovane usled psihijatrijskih poremećaja.3
   
  Istraživanja ukazuju da, u poređenju sa prosečnom odraslom osobom, osobe sa shizofrenijom koje puše:1,3,4

  to čine u većoj meri (tj. puše veći broj cigareta na dan)

  udišu dublje (udišući više nikotina i drugih toksičnih hemikalija sa svakim udahom)

  ostavljaju manje vremena između dimova cigarete

  imaju veću verovatnoću da postanu zavisni od nikotina

  teže im je da ostave pušenje i imaju niže stope prestanka


  Zbog čega osobe sa shizofrenijom puše više od drugih?

  Nije jasno zbog čega osobe sa shizofrenijom puše više od drugih i imaju manju verovatnoću prestanka.1 Sproveden je veliki broj istraživanja na tu temu i verovatno postoji kombinacija faktora koji doprinose tome.1 Na primer, stope učestalosti pušenja bi mogle biti veće nego u opštoj populaciji iz razloga što pušači veruju da im pušenje pomaže u ublažavanju simptoma shizofrenije ili neželjenih dejstava lekova.1 Razlog može biti i da pušači nisu spremni ili nemaju volje da prestanu ili im možda nije ponuđena odgovarajuća pomoć za prestanak pušenja.1 Mogu čak postojati i genetske predispozicije za osobu sa shizofrenijom da postane zavisna od nikotina.4
   
  Kada se udahne, nikotin se brzo apsorbuje u krvotok i podstiče oslobađanje hemikalija u mozgu koje se povezuju sa prijatnim osećajem, usled čega se pušači osećaju opuštenije.3 Takva osećanja su često kratkotrajna i kako nivoi nikotina opadaju, javlja se želja za sledećom cigaretom.3 Smatra se da je takav ciklus pušenja i stvaranja prijatnog osećaja koji zatim nestaje izraženiji ili možda disfunkcionalan kod osoba sa shizofrenijom.3
   
  Drugi faktor koji može imati uticaj na stopu učestalosti pušenja je socioekonomski status pojedinca. Poznato je da kod osoba nižeg socioekonomskog statusa – koji predstavlja meru nivoa obrazovanja, prihoda i zanimanja – postoji veća verovatnoća da će početi da puše nego kod imućnijih.7 Niži socioekonomski status se takođe povezuje sa većim rizikom od razvoja shizofrenije.8


  Efekti pušenja kod osoba sa shizofrenijom

  Bez obzira na razlog za više stope učestalosti pušenja kod osoba sa shizofrenijom, pušenje ima veliki broj štetnih efekata i potrebno je ohrabriti pušače kako bi prestali.1,2
   
  Iako postoje neki izveštaji o korisnim efektima pušenja na određene simptome shizofrenije, o tome se i dalje vodi rasprava.1,6 Na primer, pokazalo se da kognitivne funkcije (koliko dobro pojedinac može razmišljati i razumeti informacije) mogu biti i poboljšane i usporene kod osoba sa shizofrenijom koje puše.1,3,6
   
  Pušenje može oštetiti mozak procesom koji je poznat kao oksidativni stres.9 Ovaj proces uključuje proizvodnju i akumulaciju supstanci koje se nazivaju reaktivne vrste kiseonika, koje mogu ometati međusobnu komunikaciju ćelija.9 Oksidativni stres se povezuje sa razvojem velikog broja oboljenja, uključujući karcinom, bolesti srca, kao i psihijatrijske bolesti.9-11
   
  Imajte u vidu da svi negativni efekti po mentalno zdravlje predstavljaju dodatni rizik uz dobro poznate rizike po fizičko zdravlje koje pušenje izaziva. Kod pušača postoji veća verovatnoća razvoja kardiovaskularnih oboljenja i prerane smrti od bolesti srca, kao i hronične opstruktivne bolesti pluća i karcinoma pluća u odnosu na osobe koje ne puše.2
   


  Zbog čega je prestanak pušenja važan kod osoba sa shizofrenijom

  Osobe sa shizofrenijom već imaju kraće očekivano trajanje života u poređenju sa odraslim osobama u opštoj populaciji koje nemaju potvrdjene mentalne bolesti.2 Pušenje se smatra jednim od najznačajnijih faktora koji doprinose povećanju mortaliteta.2
   
  Prisetite se, shizofrenija se takođe povezuje sa povećanom sklonošću ka prekomernoj telesnoj težini, konzumiranju velike količine alkohola i uopšteno vođenju nezdravog načina života, tako da je dodatak pušenja na ovu kombinaciju veoma štetan za sveukupno zdravlje pojedinca.12
   
  Pušenje takođe može uticati na efikasnost tretmana shizofrenije.1,2 Može uticati na način na koji organizam metaboliše neke od antipsihotičkih lekova i s toga mogu biti potrebne veće doze tih lekova kako bi imale isti efekat kod pušača kao i kod nepušača.1,2 Time se povećava verovatnoća pojave neželjenih dejstava.2 Nasuprot tome, ukoliko se smanje doze antipsihotika kako bi se ublažila potencijalna neželjena dejstva, time se može povećati rizik pojedinca od relapsa i novih psihotičnih epizoda.2  

  Pomoć za prestanak pušenja

  Na internetu ćete pronaći veliki broj resursa koji nude pomoć za prestanak pušenja. Iako mogu nuditi vredne savete, prestanak pušenja neće biti lak. Može biti u većoj meri otežan za osobe sa shizofrenijom i usled toga im može biti potrebna stručna pomoć.
   
  Važan prvi korak je upitati lekara za savet u vezi dostupnih opcija za pomoć za prestanak pušenja.13 Ove opcije uključuju različite tipove terapija zamene nikotina i tableta koje mogu umanjiti žudnju za nikotinom, kao i bihejvioralnih terapija.4,13  Važno je napomenuti da dokazi ukazuju na to da ove opcije za prestanak pušenja podjednako funkcionišu kod osoba sa shizofrenijom kao i kod bilo koje druge osobe koja ima motivaciju da ostavi duvan.4

  Reference

  1. Caponetto P, Polosa R, Robson D, Bauld L. Tobacco smoking, related harm and motivation to quit smoking in people with schizophrenia spectrum disorders. Health Psychol Res. 2020;6(1):9042.
  2. Action on Smoking and Health. Fact sheet No. 12: Smoking and Mental Health. 2019. Accessed January 2022.
  3. Castle D, Baker AL, Boneski B. Editorial: smoking and schizophrenia. Front Psychiatry. 2019;10:738.
  4. Cather C, Pachas GN, Cieslak KM, et al, Achieving smoking cessation in individuals with schizophrenia: special considerations. CNS Drugs. 31(6);2017:471–81.
  5. Hu Y, Fang Z, Yang Y, et al. Analyzing the genes related to nicotine addiction or schizophrenia via a pathway and network-based approach. Scientific Reports. 2018;8(1):2894.
  6. Lucatch AM, Lowe DJE, Clark RC, et al. Neurobiological determinants of tobacco smoking in schizophrenia. Front. Psychiatry. 2019;9:672.
  7. Hisock R, Bauld L, Amos A, Platt S. Smoking and socioeconomic status in England: the rise of the never smoker and the disadvantaged smoker. J Public Health. 2012:34(3):390–96.
  8. Goldberg S, Fruchter E, Davidson M, et al. The relationship between risk of hospitalization for schizophrenia, SES, and cognitive functioning. Schizophr Bull. 2011;37(4):664–70.
  9. PIzzino G, Irrera N, Cucinotta M,  et al. Oxidative stress: harms and benefits for human health. Oxid Med Cell Longev. 2017:8416763.
  10. Ng F, Berk M, Dean O, Bush AI. Oxidative stress in psychiatric disorders: evidence base and therapeutic implications. Int J Neuropsychopharmacology. 2008;11:851–76.
  11. Trofor L, Cioroiu M, Crisan-Dabija R, Trofor A. Smoking and oxidative stress among patients with mixed anxiety and depressive disorder. Tob Prev Cessat. 2020;6(Supplement):A53.
  12. Brown S, Birtwistle J, Roe L, Thompson C. The unhealthy lifestyle of people with schizophrenia. Psychol Med. 1999;29(3):697–701.
  13. NHS. Stop smoking treatments. Available at https://www.nhs.uk/conditions/stop-smoking-treatments/. Accessed January 2022.
  Login to Unlock

  Ishrana, kvalitet ishrane i shizofr…

  Ovaj članak istražuje zbog čega su ishrana i kvalitet ishrane važni kod osoba koje žive sa shizofrenijom, zbog čega je važan prelazak na zdravije obrasce ishran

  Saznajte više…
  Login to Unlock

  Shizofrenija i dobijanje na telesno…

  Prekomerna telesna težina je čest problem kod velikog broja ljudi koji žive sa shizofrenijom. Ovaj članak istražuje šta može biti uzrok toga i zbog čega je važn

  Saznajte više…
  Showing 0 result(s).