Pogledajte ovaj odeljak
Za zdravstvene radnike

Za širu javnost

Kako shizofrenija utiče na Vaš život?

Dajte vremena voljenim osobama koje se suočavaju sa shizofrenijom i fokusirajte se na male ali realistične korake. Izražavajte se i komunicirajte jednostavno: važna je odgovarajuća formulacija poruke.Bolest se kod svakog pojedinca sa shizofrenijom ispoljava na različite načine. Prisustvo i ozbiljnost simptoma se mogu razlikovati, međutim, postoji velika verovatnoća da će uticati na život osoba sa shizofrenijom i njihovih porodica i prijatelja. Kod osoba sa shizofrenijom održavanje čvrstih međuljudskih odnosa nije uvek lako. Ukoliko vama bliska osoba boluje od shizofrenije, postoje dostupne informacije kako biste saznali na koji način možete da pomognete. Imajte u vidu da podrška osobi koja boluje od shizofrenije predstavlja veoma bitnu pomoć kako bi ta osoba bila u dobrom stanju. Budite spremni da saznate više o načinu na koji shizofrenija može uticati na život pojedinca, kao što je navedeno u nastavku.

Otežano funkcionisanje
Osobe sa shizofrenijom mogu imati dosta problema vezanih za izražavanje emocija i funkcionisanje u svakodnevnim situacijama.1 Dolazi do smanjenog ispoljavanja facijalnih ekspresija, želje za razgovorom i izraženih gestikulacija.2 Anksioznost izazvana halucinacijama ili deluzijama može dovesti do velike uznemirenosti i velika je verovatnoća da će uticati na socijalne interakcije.2

Osobe sa shizofrenijom takođe mogu biti preplavljene osećanjima sramote ili krivice, što može uticati čak i na odnose sa najbližim prijateljima i članovima porodice. Ukoliko vama bliska osoba boluje od shizofrenije, imajte u vidu da je razgovor izuzetno bitan. Jedna osoba čiji brat boluje od shizofrenije je objasnila da kao odgovor na njegove brige mu je pomogla da se oseća opuštenije razgovarajući sa njim na umirujući način, i vodeći razgovore o normalnim dnevnim aktivnostima.3

Socijalno povlačenje
Simptomi shizofrenije mogu delovati zbunjujuće ili frustrirajuće na osobe koje se nalaze u okruženju osobe koja ispoljava ove simptome. To znači da kod velikog broja ljudi koji žive sa shizofrenijom dolazi do povlačenja iz društvenog života. Nažalost, i dalje su u velikoj meri zastupljene stigme u vezi dijagnoze i to može imati ozbiljan uticaj na integrisanje osoba sa shizofrenijom u socijalne situacije.

Može biti uznemirujuće posmatrati kako se bliska osoba bori sa shizofrenijom i povremeno možete osećati ljutnju, potrebu za kritikom ili biti u posebnom emotivnom stanju, što je takođe poznato kao visoka emocionalna izražajnost.4 Imajte u vidu da su osobe sa shizofrenijom svesne znakova koji dolaze iz društvene sredine i posebno osetljive na njih. Izraženo pokazivanje emocija prema njima može dovesti do nove psihotične krize ili hospitalizacije.5

I pored toga, društveni život je definitivno moguć. Jedna osoba sa shizofrenijom je objasnila da je uvela druženje kao deo svojih rutinskih aktivnosti, čak i ako je bio u pitanju samo izlazak iz kuće i odlazak u kafić. Na internetu postoje resursi koji pomažu u povezivanju osoba sa shizofrenijom sa drugim osobama sa kojima mogu uspostaviti veze.6

Nedostatak motivacije
Negativni simptomi kod mnogih osoba sa shizofrenijom dovode do gubitka interesovanje za lične ciljeve, posao ili školovanje. Može se očekivati da osoba sa shizofrenijom ispolji poteškoće prilikom pokušaja fokusiranja na određeni zadatak, kao i manjak energije ili motivacije.1 Mogu nailaziti na teškoće vezane za funkcionisanje u tradicionalnoj raspodeli poslova i, u zavisnosti od težine simptoma, mogu postati onesposobljeni za rad.

Teškoće u ispunjavanju zadataka mogu dovesti do toga da osobe sa shizofrenijom osećaju nisko samopoštovanje i dožive osećaj nesposobnosti. U tim slučajevima, od velike važnosti je fokusiranje na pozitivne strane. Pokušajte da postavite male, realistične ciljeve i steknete veštine ili pronađete posao u kojem se možete snaći i uživati.

Jedna osoba sa shizofrenijom je opisala kako je otkrila da može da obavlja poslove koji podrazumevaju slobodan rad od kuće (freelance), rokovi za završetak bi je držali fokusiranom, a takođe može da izabere da prekine sa poslom ukoliko se ne bi osećala dobro.6

Ukoliko vi ili vama bliska osoba ima dijagnozu shizofrenije, od velike važnosti je da se edukujete u vezi bolesti. Imajte u vidu da treba da čitate samo pouzdane izvore i da razdvojite mitove od istine. Saznajte više o znakovima i simptomima shizofrenije na koje treba da obratite pažnju i na koji način možete pomoći drugim osobama koje prolaze kroz iskustvo shizofrenije.

Reference

  1. NHS, Symptoms, 2016. https://www.nhs.uk/conditions/schizophrenia/symptoms/ [Accessed Jul 2019]
  2. NIMH, Schizophrenia, 2016. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia/index.shtml [Accessed Jul 2019]
  3. Mind, Schizophrenia, my brother and me, 2017. https://www.mind.org.uk/information-support/your-stories/schizophrenia-what-i-wish-someone-had-told-me/#.XULLm-hKhzo [Accessed Aug 2019]
  4. Amaresha A, Venkatasubramanian G. Indian J Psychol Med. 2012;34(1):12–20
  5. Mantovani LM, Ferretjans R, Marçal IM et al. Trends Psychiatry Psychother. 2016;38(2):97-9
  6. Mind, Schizophrenia: What I wish someone had told me, 2017. https://www.mind.org.uk/information-support/your-stories/schizophrenia-what-i-wish-someone-had-told-me/#.XULLm-hKhzo [Accessed Aug 2019]
Login to Unlock

Učenje i rad sa shizofrenijom

Osobe sa dugoročnim problemima sa mentalnim zdravljem, uključujući shizofreniju, nailaze na barijere kada je u pitanju posao, usled stigmatizovanja, predrasuda

Saznajte više…
Login to Unlock

Kako dolazi do razvoja shizofrenije…

Pošto se shizofrenija ne razvija prema ustaljenom šablonu, najbolji način za opis toka bolesti je u fazama. Postoje tri glavne faze – prodromalna faza, akutna f

Saznajte više…
Showing 0 result(s).