Pogledajte ovaj odeljak
Za zdravstvene radnike

Za širu javnost

Alkohol i shizofrenija

  U ovom delu:


  Koji unos alkohola se smatra prekomernim?

  Globalno postoji prihvaćenost da je konzumiranje manje od 14 jedinica alkohola nedeljno – raspoređeno u nekoliko dana – povezano sa manjim rizikom lošeg uticaja na zdravlje.2,3   Ne postoji adekvatna bezbednosna granica u konzumaciji alkohola, međutim, ljudi koji redovno konzumiraju alkohol u količini većoj od ove, ne moraju imati nužno problem sa alkoholom, ali su oni u većem riziku od razvoja hroničnih zdravstvenih problema.5

  Šta predstavlja jedinica alkohola?

  Jedinica alkohola je 10ml ili 8g čistog alkohola.

  Predstavlja prosečnu količinu koju humani organizam može da obradi za 1 sat. 2

  Broj jedinica u alkoholnom piću zavisi od njegove jačine (prema zapremini alkohola) kao i veličine (npr. veličina čaše). 2

  Znaci koji mogu ukazivati da osoba konzumira alkohol u povećanim količinama i da je razvio alkoholizam su:3,6 

  Konstantno razmišljanje o alkoholu i planiranje u odnosu na konzumaciju pića.

  Osećaj primoranosti na konzumaciju alkohola i da je teško prestati kada se pijenje otpočne.

  Potreba da se pije alkohol odmah nakon buđenja ili vrlo brzo nakon toga.

  Postojanje simptoma apstinencije, poput drhtavice, znojenja, osećaja malaksalosti, koji prestaju nakon konzumacije alkohola.


  Alkoholizam i shizofrenija

  Alkoholizam predstavlja stanje prilikom kog konzumacija alkohola uzrokuje bezrazložnu uznemirenost ili štetu pojedincu ili drugima u njegovoj okolini.6.7 Ovo stanje može da se ispolji kod četvrtine ljudi koji žive sa shizofrenijom u nekom trenutku njihovog života sa bolešću. Studije, takođe pokazuju da ljudi kod kojih je postavljena dijagnoza psihijatrijskog poremećaja su u tri puta većem riziku da razviju alkoholizam u poređenju sa ostatkom opšte populacije.1 
   
  Pored toga što veliki broj ljudi sa dijagnozom shizofrenije može razviti alkoholizam, važan je i štetan uticaj prekomerne konzumacije alkohola na individuu.1 Alkohol ne samo da povećava rizik za pogoršanje psihijatrijskih simptoma, poput depresije i suicidalnih misli, već može uticati i na povećanje rizika za nastanak hroničnih somatskih oboljenja, hospitalizacije, agresivnog ponašanja, nasilje pa čak i zatvorske kazne ako se ne kontroliše adekvatno.1,8


  Alkohol i antipsihotici – da li je to loša kombinacija?

  Konzumiranje alkohola može da utiče na efekat lekova, i da poveća ispoljavanje neželjenih reakcija na lek poput:9

  Pospanost

  Vrtoglavice

  Otežana koncentracija

  Oštećeno razmišljanje ili rasuđivanje. 


  Zašto ljudi koji žive sa shizofrenijom često konzumiraju alkohol?

  Postoji nekoliko teorija o tome zašto ljudi koji žive sa shizofrenijom mogu da se osećaju više primorani da konzumiraju alkohol od drugih.1,8 Jedna popularna ideja je da se ljudi „samostalno leče“, i da na taj način pokušavaju da se izbore sa svojim psihotičnim simptomima i da ih ublaže,8 iako ne postoji još uvek dovoljno dokaza o tome.1
   
  Druga teorija je da ljudi koji žive sa shizofrenijom imaju potrebu da konzumiraju alkohol jer je to povezano sa njihovom genetikom.1 Zanimljivo je da su nedavna istraživanja pokazala da postoji genetski faktor koji se zove neurotrofni faktor poreklom iz mozga ( BDNF) koji može biti povezan sa pojavom poremećaja upotrebe alkohola kod osoba koje žive sa shizofrenijom.1
   
  Koji god da je razlog, pronalaženje načina da se pomogne ljudima koji žive sa shizofrenijom da ublaže unos alkohola je važno i sa stanovišta sprečavanja razvoja poremećaja upotrebe alkohola ali i u pogledu poboljšanja sveukupnog zdravlja.


  Na koji način se može tretirati alkoholizam?

  Prvi korak u lečenju alkoholizma je očigledan – shvatiti da je pomoć neophodna.8 U zavisnosti od težine poremećaja konzumacije alkohola, razgovor sa izabranim lekarom opšte medicine, timom lokalno obučenim za mentalno zdravlje ili psihijatrom može biti od značaja.8  Imajte na umu da iako postoje posebne grupe za podršku osobama koje imaju problem sa konzumacijom alkohola pristup koji se koristi može biti prilično kontfrontirajući što može da ne odgovara osobi koja živi sa shizofrenijom.
   
  Neki od pristupa koji se koriste za lečenje osbe koja ima poremećaj upoteebe alkohola uključuju detoksikaciju, uspostavljanje apstinencije i psihološko savetovanje. 10 Takođe postoje oralni i injektabilni oblici medikacije koji se koriste u lečenju i prevenciji ponovne zloupotrebe alkohola.; Oni deluju tako što ili uklanjaju zadovoljstvo koje je dobijeno prilikom konzumacije alkohola ili tako što kada bi osoba ponovo konzumirala alkohol, ne bi se osećala dobro.8,10
   
  Kombinacija različitih pristupa je potrebna kako bi se pomoglo osobama koje žive sa shizofrenijom i zloupotrebljavaju alkohol,zajedno sa konstantnom psihološkom podrškom.10  

  Reference

  1. Archibald L, Brunette MF, Wallin DJ, Greena AI. Alcohol use disorder and schizophrenia or schizoaffective disorder. Alcohol Res. 2019;40(1):arcr.v40.1.06.
  2. NHS. Alcohol units. Accessed December 2021.
  3. Drink aware. Alcohol dependence and withdrawal. Accessed December 2021. 
  4. Frank. Alcohol. Accessed December 2021.
  5. World Health Organization. Alcohol. Accessed December 2021.
  6. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Understanding alcohol use disorder. April 2021.
  7. MedinePlus. Alcohol use disorder (AUD). Accessed December 2021
  8. Living with Schizophrenia. Schizophrenia and alcohol. January 2016. 
  9. Drugs.com. Antipsychotic medications and alcohol interactions. November 2019.
  10. Mayo Clinic. Alcohol use disorder. Accessed December 2021.
  Login to Unlock

  Kako shizofrenija utiče na funkcion…

  Personalizovanje kliničkih intervencija i lečenje negativnih i kognitivnih simptoma treba da predstavlja fokus za poboljšanje sveukupne funkcionalnosti kod osob

  Saznajte više…
  Login to Unlock

  DELUZIJE I PARANOJA: DA LI POSTOJI …

  Paranoja i deluzije su termini koji se koriste u psihijatriji i ova dva pojma se često prepliću kada se govori o mentalnim bolestima.

  Saznajte više…
  Showing 0 result(s).